Böcker på engelska

Här kommer boktips- och temalistor på engelskspråkiga böcker finnas tillgängliga för nedladdning och utskrift.

Länk till PDF-dokument med tips på engelskspråkiga bilderböcker. Länk till PDF-dokument med tips på engelskspråkiga böcker för mellanstadiet.
Länk till PDF-dokument med tips på engelskspråkiga böcker för högstadiet. Länk till PDF-dokument med tips på engelskspråkiga böcker för gymnasiet.