Det väderbitna benranglet

Författare:

Det väderbitna benrangletJapans körsbärsblomspoesi kan te sig preciös, fadd och saftlös för en enkel västerlänning. Icke så mästaren Matsuo Basho, en av de fyra stora japanska haikumästarna, vars skarpa iakttagelse mynnar i lika skarpt uttryck och förmedlar stark närvaro. Dikterna handlar om möten med människor och platser, där någonting obegripligt stort och ensamt klingar. Djupare mening kan utgöra underlag för buddhistisk kontemplation.

Du fyller dagen
med sång. Får du aldrig nog? Lilla grå lärka.
Ett sånt ösregn!
Till och med apan längtar
efter en regnrock.

Rolf Aggestams urval och tolkning i den reviderade nyutgåvan av Det väderbitna benranglet får läsaren att tro att hen begriper något av japansk lyrik.

Dikter 1945-2002
Inläst som Daisy-talbok

Författare:

SzymborskaTre högst besynnerliga ord
Medan jag säger ordet Framtid blir första stavelsen förfluten.
Medan jag säger ordet Tystnad gör jag den om intet.
Medan jag säger ordet Ingenting skapar jag nånting som inte ryms i nåt intet.

Wislawa Szymborskas dikter anses vara lätta att känna igen tack vare en unik ton och hennes sätt att oftast bara behandla och liksom undersöka ett ämne i varje dikt. Hon har kallats en samtalets poet eftersom hon ger känslan av att skriva så att man ska lyssna och förstå vad hon menar och gärna också vill att läsaren ska komma med egna svar. Samtidigt har hon en förmåga att, på ett osynligt sätt, genom sina dikter få läsaren att se på saker från ett helt nytt håll.

Rent språkligt är dikterna okomplicerade eftersom de är skrivna med ett enkelt och rent språk. Innehållsmässigt håller hennes poesi dock en intellektuellt hög nivå med stor komplexitet och flera lager av mening. Dödens ofrånkomlighet och försök att hitta tröst för detta är ett vanligt motiv i Wislawa Szymborskas dikter. Trösten hittar hon varken i religiös tro eller genom en hjältemodig attityd. Att med insikt och humor (motvilligt) acceptera döden blir i stället Szymborskas egen strategi.
Wislawa Szymborska har skrivit ungefär 200 dikter under 50 års tid, vilket gör henne till en av de mer fåordiga nobelpristagarna. Hon är en populär poet vars diktsamlingar har sålt slut och tryckts om i nya upplagor många gånger. Dikter 1945 – 2002 är en samlingsvolym som innehåller nästan alla dikter hon skrivit sedan debuten.

Sikelej, sa kamelen

sikelej-sa-kamelen-sang-och-danslekar-fran-hela-varldenEn skattkammare att ösa ur och använda sig av, med sång och danslekar på flera språk och från hela världen. Det finns så många sånglekar och danser som barn leker över hela välden – och många gånger är de väldigt lika. Här finns alla versionerna, eller i alla fall många, samlade på ett enda ställe. Ramsor, visor och rim – poesi och ordlek för barn från jordens alla hörn och på flera olika språk.
Lars Farago är redaktör men boken är ett kollektivt projekt för Riksförbundet för Folkmusik och dans, med många, många som hjälpts åt att samla in och bearbeta allt material. Kan användas både då man jobbar med språk, musik, poesi eller olika länders kultur och fungerar därför för många olika åldrar.

Människoätande människor i Märsta
Inläst som Daisy text och ljud

Författare:

M-C3-A4nnisko-C3-A4tande-m-C3-A4nniskor-i-M-C3-A4rstaEn underbar, språkligt finurlig berättelse om tre tonårstjejer och deras vänskap och tankar om livet. Aase Berg är författare och hon är poet, vilket märks på språket i den här boken. Texten är skriven som långa prosadikter och boken är biblioteksklassad som poesi, men allt hänger samman och man läser den från början till slut (vill inte sluta läsa!). Den handlar om Tove, Klara och Britta som har genomskådat vuxenvärldens lögner, de tänker inte hoppa på jobbajobbatåget och åka ända in i dödentunneln… Tove är berättarjaget som också som älskar Leon i Märsta. Hur långt räcker kärleken och vad är en bästa vän? På pricken trovärdigt, ungt och härligt!

Text som ser ut som poesi och poetisk prosa! Använd boken när du arbetar med ”Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna” (Lgr11).Detta är en underbar bok i annorlunda stil – läs och diskutera! Jämför också med Var man; här är texten satt på samma sätt i en spalt centralt på boksidan, det är ibland som poesi och ibland rak prosa. Givetvis finns beröringspunkter också innehållsmässigt.