Vanliga frågor

I våra låneregler klargörs en del saker. Men ibland kommer det in ytterligare frågor, här svarar vi på några av de vanligast förekommande.


Vem får låna böcker från Cirkulationsbiblioteket?

Alla Stockholms kommunala grundskolor och gymnasieskolor får låna. Verksamheten bekostas av centrala medel.

Varför kan jag inte låna enstaka exemplar?

Cirkulationsbiblioteket tillhandahåller klass- och gruppuppsättningar. Vi är ett komplement till skolbiblioteket och vid önskan om enstaka exemplar av böcker är det dit vi hänvisar.

Varför kan jag inte boka böcker i förväg?

Våra lånetider är flytande och en bokning låser böckerna på dig och hindrar andra låntagare från att låna böckerna tills det att din bokning skickats. Finns det inte nog exemplar inne för din beställning kan du dock ställa dig i kö, varpå vi skickar böckerna så snart de kommit in.

Hur går levereras och återlämning till? 

Böckerna skickas med stadens transporter, det är alltså inte vi på Cirkulationsbiblioteket som åker mellan skolorna. Varje skola kommer själva överens om plats för leverans och hämtning av lådor med transportfirman. Det är därför viktigt att stämma av på den egna skolan hur rutinerna ser ut.
Leverans kan ta upp till en vecka, oftast går det dock mycket snabbare än så.

Kan jag förlänga lånetiden?

Ja. Så länge det inte finns någon annan låntagare som väntar på att få böckerna går det bra att förlänga ditt lån. Det sker enklast genom att du kontaktar oss via mail eller telefon. En förlängning kan ske med upp till fem veckor, vilket motsvarar en ny låneperiod. Är lånet redan försenat vid förfrågan om omlån så förlängs lånet med max två veckor. Är lånet mer än fyra veckor försenat görs ingen förlängning och ditt lånekonto spärras tills dess att böckerna skickats in.

Kan min kollega ta över mitt lån?

Ja. Du kommer dock stå kvar som låntagare och ansvarig för böckerna eftersom vi inte kan byta låntagare i systemet om böckerna inte återsänts. Det är därför viktigt att den som står på lånet meddelar oss sitt medgivande till detta.

Exemplarlistan stämmer inte!

De scannrar som används tillsammans med vårt bibliotekssystem tolkar om bokstaven X på streckkoderna till A, varför numren kan skilja från bok och exemplarlista. Majoriteten av böckerna har dock inte X i streckkoden. Stämmer din lista ändå inte kontakta oss så snart som möjligt!

Lånar Cirkulationsbiblioteket ut talböcker? 

Till de flesta av våra titlar finns talböcker för elever med läsnedsättning. Cirkulationsbiblioteket har talbokstillstånd, vilket innebär att vi kan ladda ner det antal exemplar av en DAISY-talbok som behövs på antingen CD-skiva eller USB-minne.

Vad är skillnaden mellan tal- och ljudbok? 

Talböcker är för enskild elev med läsnedsättning. Ljudbok får alla använda och tillåtet att spela upp i grupp. På Cirkulationsbiblioteket finns främst möjlighet att låna talböcker.

Lånar Cirkulationsbiblioteket ut e-böcker?

Nej.