Åk 7-9, Gy

Läroplanen och kursplaner ger grunden för vår verksamhet. Gemensam läsning och strukturerade textsamtal hjälper eleverna att utveckla förståelse för andra människor och också förmåga till inlevelse. Litteraturläsning ger många tillfällen till reflektion och möjlighet för lärarna att anlägga övergripande perspektiv på sin undervisning, såväl historiska, internationella som etiska perspektiv.
Som ett led i vår litteraturrådgivning samlar vi här lästips för högstadie- och gymnasieelever. Den lila rutan till höger innehåller länkar till dynamiska träfflistor i bloggen och nedan finns en samling listor i PDF-format för utskrift.

PDF-listor för utskrift

Bearbetade klassiker. Klassiker ger möten med både viktiga
författare och verk samt synliggör intertextuella kopplingar och
referenser i samtida litteratur.
Bearbetade klassiker
Fantasy. Fantasy speglar verkligheten och kan ge viss distans
till ämnen som annars kan bli allt för mörka och svåra.
Fantasyböcker
Franska författare. Läs och samtala om människors olika villkor,
om vad som är viktigt i livet, om vänskap och kärlek.
Franska författare
Kvinnliga författare. En lista på några av våra fantastiska böcker
skrivna av kvinnliga författare och som finns i klassuppsättning.
Kvinnliga författare
Alternativa titlar till populära böcker för åk 7-9. Många av våra
mest populära titlar kan det bli väntetid på. Då kan det vara bra med
några snabba tips på liknande böcker.
Alternativ till En sekund i taget
Alternativ till Tusen gånger starkare
Australiska författare. Läs och samtala om människors olika villkor,
om vad som är viktigt i livet, om vänskap och kärlek.
Australiska författare