E-böcker för gymnasiet

Ett mindre urval av e-böcker finns tillgängliga för gymnasiet. Du kan läsa e-böckerna strömmande eller ladda ned dem till en e-boksläsare (kräver Adobe-ID). Elever kan logga in med samma inloggningsuppgifter de använder för skolbiblioteket. Lärare och bibliotekarier kontaktar cirkpost@edu.stockholm.se för att få egen inloggning.

Länk till PDF-dokumentet eböcker för gymnasiet.Länk till PDF-dokumentet eböcker via cirkulationsbiblioteket