Arbeta med poesi

Eleverna måste få möta olika sorters poesi både gällande stilmässiga och innehållsmässiga skillnader. Vad är en dikt? Måste den se ut på något speciellt sätt? Det är bra att få läsa både dikter som man kan ta till sig direkt och andra som är mer svårtillgängliga och som behöver läsas om flera gånger, diskuteras och tolkas tillsammans med andra.

Man behöver höra många olika sorters dikter så att man förstår att en dikt kan handla om vad som helst. Om kärlek och sorg. Om natt och dag. Om ishockey och fotboll. Om tankar, känslor, handlingar och skeenden. Skriv om vad du ser, vad du hör, vad du känner.

Några tips på hur du kan arbeta med poesi i skolan hittar du här Att arbeta med poesi i skolan

Många goda råd allmänt om hur du introducerar och lägger upp ett arbete om poesi hittar du i lärarhandledningen Livsviktig poesi från ett projekt som genomfördes på Årstaskolan för några år sedan.

Litteraturbanken skola har en innehållsrik sida om poesi där det både finns tips på poesiövningar för alla åldrar samt information om flera av de mest inflytelserika poeterna som funnits i Sverige. Här finns även en omfångsrik sida om varför man ska läsa poesi och hur poesiläsning svarar mot målen i grundskola och gymnasium.

Tips på vidare läsning om att arbeta med poesi i skolan:
Heard, Georgia. Allt gott på jorden och i solen: Om dikt och diktskrivning.
Wolf, Lars. Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan.

Poesi