Genrebeskrivning

Bilderböcker En kombination av text och bilder med minst en bild på varje uppslag, där bilderna utgör hälften eller mer av boken.
Bildromaner Böcker som är rikt illustrerade med tecknade serier och/eller andra illustrationer.
Börja läsa Böcker avsedda för nybörjarläsare.
Deckare & mysterier Berättelser om uppklarande av brott eller andra mysterier, oftast med barn som problemlösare.
Dramatik Berättelse på prosa eller vers, ofta tänkt att sättas upp som ett skådespel.
Dystopier Skildringar av ett skrämmande framtidssamhälle.
Fantasy Skildringar med magiska inslag som helt eller delvis utspelar sig i en fantasimiljö.
Framtidsböcker Skildringar av händelser som utspelar sig i framtiden.
Förr i tiden Skildringar av historiska miljöer och händelser.
Kapitelböcker Böcker för barn upp till 9 år, ofta med kapitelindelning.
Klassiker Äldre böcker som ges ut i nya upplagor och som finner läsare i nya generationer.
Lättläst Böcker som är anpassade för svaga läsare avseende språk, grafisk form och innehåll.
Mellanåldersböcker Böcker för barn 9-12 år.
Moderna klassiker Nyare tidlösa berättelser.
Noveller Kortare berättelser.
Poesi Dikter och lyrik.
Romaner Fiktiva berättelser i skönlitterär form.
Rysare Böcker skrivna med avsikt att väcka skräck, ofta med övernaturliga inslag.
Sagor Från folksagor och konstsagor till myter. Handlar många gånger om moral och har en slående sensmoral.
Tecknade serier Berättelse i sekvenser av bilder, med eller utan text.
Thrillers Mycket spännande berättelser, ofta med inslag som mord eller dyl.
Ungdomsböcker Böcker för ungdomar från 13 år.
Äventyrsböcker Spännande berättelser, ofta med en eller fler hjältar.