E-böcker via Cirkulationsbiblioteket

Under läsåren 2020/2021 och 2021/2022 utforskas möjligheterna att göra e-böcker tillgängliga för både gemensam och enskild läsning i gymnasieskolan och på högstadiet. I mötet med skönlitteraturen får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Tillgång till e-böcker i skolan kan bidra till elevernas digitala kompetents och är ett komplement till den tryckta litteraturen.

I och med detta finns ett mindre urval av e-böcker finns tillgängliga för elever och personal på Stockholms stads kommunala gymnasier och högstadieskolor. E-böckerna kan läsas strömmande eller i externa e-boksläsare (kräver Adobe-ID). Elever kan logga in med samma inloggningsuppgifter de använder för skolbiblioteket. Lärare och bibliotekarier kontaktar cirkpost@edu.stockholm.se för att få egen inloggning.

Länk till sidan Utbud av e-böcker.Länk till PDF-dokumentet eböcker via cirkulationsbiblioteket