Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms stads utbildningsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här följer en redogörelse för hur tillgänglig webbplatsen är samt beskriver vad som inte uppfylls enligt WCAG.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

cirkbloggen@edu.stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

cirkbloggen@edu.stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll även förkortat WCAG version 2.1, där nivå AA som minimum. Det finns tre nivåer där A är lägsta nivå och AAA (trippel A) är högsta nivå.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Brister som inte uppfylls beskrivs nedan:

  • Det finns ett antal valideringsfel:
    • Vissa bilder saknar alt-attribut.
    • Felaktig hierarki mellan vissa element.
    • Felaktiga attribut på HTML-taggar.
  • Bilder med olämpliga och otydliga alt-texter kan förekomma. Exempelvis bilder med internt metadata, information om fotograf eller text som inte beskriver bilden. Det finns också bilder som saknar alt-attribut.
  • Bilder som visar text i webbplatsens header och som länkar.
  • Det finns flera tillgänglighetsbrister med karusellen på startsidan, exempel klickyta, uppläsning och navigation med tangentbord. Vi har dock valt att behålla dessa då de endast är kompletterande ingångar till information (information som även kan nås via menyer och sök.)

Vi arbetar löpande med att bocka av punkterna ovan.

Så har vi testat webbplatsen

En självskattning (intern testning) av cirkbloggen.se har genomförts för att uppskatta tillgängligheten utan extern granskning. Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes i september 2020.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss via e-post
cirkbloggen@edu.stockholm.se