Om Cirkulationsbiblioteket

Cirkulationsbiblioteket är Mediotekets bokdepå med skönlitteratur för barn och unga. Böckerna passar olika ämnesområden och de lånas ut i klassuppsättning till lärare i Stockholms kommunala skolor, för att användas till gemensam läsning. Vi har också lättläst litteratur, poesi, sagor och klassiker i olika bearbetningar samt ett mindre antal titlar på engelska. Sammanlagt finns det här närmare 1000 titlar i mer än 60 000 exemplar.

Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolbiblioteket. Det innebär att skolan kan satsa på skolbibliotekets bestånd utan att behöva lägga stora summor på egna klassuppsättningar. Denna resurs för Stockholms kommunala skolor bekostas av Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning.
När vi väljer och köper in böcker gör vi det med stöd i vårt policydokument. Eftersom vi tillhör skolans värld och har som uppdrag att stödja elevers läsutveckling och måluppfyllelse vill vi tillhandahålla ett bestånd som kan svara mot Lgr11 och olika kursplaner. Vid urvalet prioriteras dock god litterär kvalitet framför undervisningsnytta.
Vi läser kontinuerligt nyutgiven barn- och ungdomslitteratur, titlar föreslagna till inköp läses av flera innan beslut om inköp fattas.

Hur går det då till att låna?

Använd vårt beställningsformulär eller mejla cirkpost@edu.stockholm.se för litteraturrådgivning.

Vad ska vi läsa?

Sök i vår katalog som finns på hemsidan eller här på bloggen. Cirkulationsbiblioteket har talbokstillstånd och kan ladda ner de av våra titlar som finns inlästa.

Transport

Böckerna som beställts packas i våra lådor och skickas med turbilar till skolorna. Böckerna kommer till skolan inom en vecka. Lådorna ställs på en bestämd plats på skolan, ofta vid expeditionen. När böcker ska lämnas tillbaka ska lådorna ställas på samma plats och adressetiketten ska vara vänd så att det står ”Cirkulationsbiblioteket Medioteket Trekantsvägen 3” som adress.

Låneregler

För att så många som möjligt ska kunna låna och läsa böckerna bör du tänka på det här:

  • Du kan beställa böcker 1-2 veckor innan du ska använda dem.
  • Du som lärare är låntagare och det är du som ansvarar för böckerna.
  • Lånetiden är ca 5 veckor inklusive transporttid.
  • Du kan reservera exemplar av en titel som är utlånad.
  • Har du böcker som är försenade fyra veckor eller mer kan du inte låna nya innan dessa är återlämnade. Gäller inte enstaka försenade exemplar.