Om Cirkulationsbiblioteket

Cirkulationsbiblioteket är Mediotekets bokdepå med skönlitteratur för barn och unga. Böckerna passar olika ämnesområden och de lånas ut i klassuppsättning till lärare i Stockholms kommunala skolor, för att användas till gemensam läsning. Vi har också lättläst litteratur, poesi, sagor och klassiker i olika bearbetningar samt ett mindre antal titlar på engelska. Sammanlagt finns det här närmare 1000 titlar i mer än 60 000 exemplar.

Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolbiblioteket. Det innebär att skolan kan satsa på skolbibliotekets bestånd utan att behöva lägga stora summor på egna klassuppsättningar. Denna resurs för Stockholms kommunala skolor bekostas av Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning.
När vi väljer och köper in böcker gör vi det med stöd i vårt policydokument. Eftersom vi tillhör skolans värld och har som uppdrag att stödja elevers läsutveckling och måluppfyllelse vill vi tillhandahålla ett bestånd som kan svara mot Lgr11 och olika kursplaner. Vid urvalet prioriteras dock god litterär kvalitet framför undervisningsnytta.
Vi läser kontinuerligt nyutgiven barn- och ungdomslitteratur, titlar föreslagna till inköp läses av flera innan beslut om inköp fattas.

Hur går det då till att låna?

Vi rekommenderar lärarna att själva stå som låntagare, och därmed ansvariga. Vill man beställa böcker kan man antingen fylla i vårt beställningsformulär eller ringa till vår litteraturrådgivning.
Vi har telefonnummer 08-508 33 956 och det går att ringa på dessa tider:
måndag – tisdag: 14.00-16.30
onsdag: 9.00-12.00

Vad ska vi läsa?

Sök i vår katalog som finns på hemsidan eller här på bloggen. Cirkulationsbiblioteket har talbokstillstånd och kan ladda ner de av våra titlar som finns inlästa.

Transport

Böckerna som beställts packas i våra lådor och skickas med turbilar till skolorna. Böckerna kommer till skolan vanligtvis inom en vecka. Lådorna ställs på en bestämd plats på skolan, ofta vid expeditionen. När böcker ska lämnas tillbaka ska lådorna ställas på samma plats och etiketten ska vara vänd så att det står Cirkulationsbiblioteket Medioteket Trekantsvägen 3 som adress.

Låneregler

Du får låna böckerna i fem veckor. Här kan du läsa mer om våra låneregler. Försök hålla lånetiden, ring eller mejla om ni behöver ha böckerna längre tid eller om något är oklart.