E-böcker för gymnasiet och högstadiet

I mötet med skönlitteraturen får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Tillgång till e-böcker i skolan kan bidra till elevernas digitala kompetents och är ett komplement till den tryckta litteraturen.

Elever och personal på Stockholms stads kommunala gymnasier och högstadieskolor har tillgång till både e-böcker med text och e-ljudböcker via Cirkulationsbiblioteket. E-böckerna kan läsas strömmande eller i externa e-boksläsare (kräver Adobe-ID) alternativt via appen Biblio (kräver ej Adobe-ID). Elever kan logga in med samma inloggningsuppgifter de använder för skolbiblioteket. Lärare och bibliotekarier kontaktar cirkpost@edu.stockholm.se för att få egen inloggning.

Länk till sidan Utbud av e-böcker.