Poesi

Poesiläsning är en del av det centrala innehållet i svenskämnet och i kursplanen för modersmål i Lgr11. På gymnasiet är lyriken en av olika former av skönlitteratur som man arbetar med i svenskämnet. Att läsa och skriva poesi är att arbeta med språket! Om poesi är språkarbete passar den utmärkt för språkinlärning, för både yngre och äldre elever. När du läser en dikt kan du rikta uppmärksamheten mot diktens språk – orden, formerna, beståndsdelarna. Du behöver inte tolka, du kan bara vara med. Poesi kan man läsa och skriva och uppleva med olika sinnen tillsammans, poesi kan med fördel utforskas i klassrummet.

Vi har poesi av olika slag i Cirkulationsbiblioteket  – klassiker och nobelpristagare, samlingar för unga och dikter för yngre barn. Några av titlarna ingår i serien Alla tiders klassiker. Vi har också börjat köpa lyrik på några olika språk i en särskild satsning för stadens språkintroduktionsklasser. En lista med alla titlar vi har kommer att publiceras här. Många goda råd allmänt om hur du introducerar och lägger upp ett arbete om poesi hittar du i lärarhandledningen Livsviktig poesi från ett projekt som genomfördes på Årstaskolan för några år sedan.

Här i Cirkbloggen kommer du att hitta inlägg om de olika titlar vi har och som vi hoppas kan inspirera till mer poesiläsning i klassrummen.