Poesi

Poesiläsning är en del av det centrala innehållet i svenskämnet och i kursplanen för modersmål i Lgr11. På gymnasiet är lyriken en av olika former av skönlitteratur som man arbetar med i svenskämnet.

När du läser en dikt kan du rikta uppmärksamheten mot diktens språk – orden, formerna, beståndsdelarna. Du behöver inte tolka, du kan bara vara med. Poesi kan man läsa och skriva och uppleva med olika sinnen tillsammans, poesi kan med fördel utforskas i klassrummet. Att läsa och skriva poesi är att arbeta med språket!

Vi har poesi av olika slag i Cirkulationsbiblioteket – klassiker och nobelpristagare, samlingar för unga, dikter för yngre barn och rim och ramsor.

Länk till sidan Poesi - Vårt utbud. Öppnas i samma flik.Länk till sidan Arbeta med poesi. Öppnas i samma flik.