Silent books

Med silent books menas böcker som är textlösa och där berättelsen helt bärs fram av bilder. Arbetet med silent books öppnar för många möjligheter till språkutveckling och skapande aktiviteter. Textlösa böcker skapar ett aktivt förhållningssätt – läsaren inspireras till att själv berätta och ta över författarrösten. De/den som läser blir medskapare.

När vi läser textlösa böcker där bilderna bär berättelsen aktiveras vår fantasi och vi får träning i att analysera bilders budskap. Bilderböckerna kan berättas på många olika språk och ge en frihetskänsla för elever med läs-och skrivsvårigheter.
Det gemensamma berättandet utvecklar språket, ordförrådet samt stärker förmågan att lyssna och tala. Hjälper oss att tänka och minnas och innebär ett mer aktivt sätt att arbeta med språk och bilder. Det är en komplicerad process att tolka bilder i en berättelse. Det gäller att förstå sammanhanget och hur bilderna hänger ihop samt hålla ledtrådarna i huvudet.

Det finns inget facit. Metoden är flexibel och går att anpassa till olika grupper. Barn blir lätt fångade och engagerade. Framförallt är det roligt, ger läs-och skrivlust samt skapar motivation. IBBY (International Board on Books for Young People) har arbetat med och skrivit om Silent Books och vi har hämtat mycket inspiration därifrån till detta idématerial, bland annat från denna handbok som vi varmt rekommenderar.

Under hösten 2019 genomfördes en satsning på sju skolor i Stockholm stad med syfte att utveckla samarbete mellan skolbibliotek och fritidshem, stärka språkutveckling samt främja metoder som fokuserar på estetiska uttryckssätt. Satsningen resulterade i ett idé- och metodmaterial som kan användas fritt av alla att hämta inspiration ifrån (tre av titlarna finns att låna i Cirkulationsbiblioteket). För den som vill läsa mer om satsningen finns också rapporten ”Berättande bilder – talande böcker”.

Länk till PDF-dokumentet Idématerial Berättande bilder – talande böcker.Länk till rapporten Berättande bilder – talande böcker (PDF).