Mina drömmars stad och Barn av sin stad

Författare:
”Staden väntade. På den femtonårige pojken som ännu inte sett något av dess härlighet – och på alla andra som sökte sig till den. Den fanns i deras drömmar och bjöd alla möjligheter”. När Henning Nilsson efter en veckans vandring kommer till Stockholm, staden han alltid drömt om, är det år 1860 och Industrialismen är i antågande. Han tycker sig se alla möjligheter i världen och anar inte ”att de flesta var mörka, att glädjens och livets möjligheter var mycket färre än sorgens och dödens” (s. 10). Tillsammans med sin älskade Lotten, som blir hans fru, får han slita hårt för att få en bättre tillvaro för sig och sin familj.
Vi har Per Anders Fogelströms böcker om Henning och Lotten och deras barn och barnbarns liv i Stockholm både i fulltext och som lättläst version.

Vi har även del 2 i stadserien som heter Barn av sin stad.